טבעות אירוסין- תרומת בנות ישראל

פרשת השבוע שתחול השבוע הינה פקודי. הפרשה שבעצם מסיי'מת את חומש שמות.הפרשה מספרת אודות נידבותיהם של בני ישראל למשכן אשר כללו כסף, זהב, נחושת מהם נעשו כלי המשכן.יש לציין כי נשות ישראל היו מוכנות למסור את כל תכשיטהן למען כלי המשכן וביניהם טבעות אירוסין שברשותן. תמוהה הוא כיצד הנשים היו מוכנות למסור את טבעות אירוסין שלהן? והרי זהו תכשיט כה יקר ללב  ומסמל את הקשר בין האיש לאשה.
ניתן להסביר זאת על ידי ההבנה וההרגשה אותה חשו נשות ישראל למשכן ולקדושתו. אם ננסה לחוש את מה שהן חשו  נבין כי המשכן בו משרה הקב"ה את שכינתו עליו נאמר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" מסמל את השראת השכינה בכל אחד מבני ישראל . נשות ישראל בצידקותן רצו להרבות את השכינה ולחוש בה בכל רגע ולו בשל כך היו בעלות מסירות נפש למסור את היקר להן, והוא
טבעות אירוסין שבידם. זאת על מנת שכל עמ"י יזכה לחוש בשכינה ולדעת בתוך המשכן קיימים תכשיטים שלהן, טבעות אירוסין שלהן…

השארת תגובה