טבעות אירוסין – מבחינת אור המקיף

הקדוש ברוך הוא גנז לצדיקים או שגנוז לו מששת ימי בראשית, אחד נקרא אור המקיף והשני נקרא האור הממלא, שניהם מתהווים כמובן מאור אין סוף ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
טבעות אירוסין מסמלות את האור הסובב או אור העיגול, מאחר וכנראה בחוש טבעות אירוסין הן עצמן עגולות.

בכלל טבעות אירוסין מסמלות על אור הסובב כל עלמין.

או הסובב כל עלמין נמצא בכל העולמות בו זמנית בשווה, וממלא ומקיף כטבעת (ברעיון אך לא בצורה חלילה) כל מקום קטן או גדול ללא ראש וסוף ולכן נקרא סובב כל עלמין או אור הסובב,  לעומתו האור הממלא כל עלמין (ממלא את כל העולמות) מתלבש בכל נברא רק כפי השגתו ותפיסתו, ולכן התלבשותו אף כי היא נתפסת בפנימיות המשיג והמשכיל – הינה מוגבלת.

כשמדובר בטבעות אירוסין, המהווים כריתת ברית בין איש לאישה
לא ניתן להסתפק בברית שיש לה גבול, כי אם בברית נצחית שלמעלה מהגבלות,  ועל כך באה ברית האירוסין לסמל ולכן טבעות האירוסין הן עגולות כגלגל חוזר שאין לו ראש ואין לו סוף.

השארת תגובה