טבעות אירוסין לאחר החופה

טרם כניסה תחת חופה וקידושין ישנו שלב מקדים והוא שלב האירוסין.
בקרב חסידי חב"ד מקובל כי הענקת טבעות אירוסין נעשית בעת חדר היחוד. שם מוענקת גם טבעת הנישואין. מדוע?
התקופה בטרם הנישואין מאופיינת בקשיים ולבטים , זה או לא זה. מתאים או לא?פעמים אנשים ח"ו אף מבטלים את האירוסין ואיתם מתבטלות גם טבעות אירוסין שהוענקו על ידי בני הזוג. על כן נהוג בחב"ד כי לאחר החופה, הרגע בו ניקשרו הנשמות יוענקו
טבעות האירוסין על ידי הבעלים היקרים. לאחר שכבר נוכחנו כי אנו מתאימים אחד לשני.. עד סוף כל הדורות וביאת משיח במהרה בימנו.

 

 

 

השארת תגובה