טבעות אירוסין – וארשתיך לי לעולם

משמעות המילה אירוסין היא כנראה מלשון הכתוב : 'וארסתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט וארשתיך לי בצדק וברחמין וידעת את השם'

בכלל 'ש' ו 'ס' הן אותיות מתחלפות על פי הקבלה ,
שכן משמעות המילה וארשתיך כלומר כרתתי איתך ברית אמת,
וכן הוא העניין של טבעות אירוסין, שעל ידי נתינת טבעת עגולה המסמלת אין סופיות, מגיעים לאירוסין אין סופיים המסמלים מעגל.

וכך טבעות האירוסין סוגרות לנו מעגל.

השארת תגובה