טבעות אירוסין – הבטחת הגאולה

טבעות אירוסין הם קשר המסמל בין היתר את הבטחת הגאולה, שכן עם ישראל והקב"ה מולים כאיש ואשה, כאשר בגאולה האמיתית והשלמה שאז לא יהיה עוד רע בעולם, כפי שכתוב 'ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ'
אזי הנישואין בין הקב"ה וכנסת ישראל יהיו שלמים,
טבעות אירוסין מסמלות על הקשר שרגע לפני החתונה.

בכלל בתקופה הזאת שכפי שמוזכר בספרים הקדושים נמצאים רגע לפני הגאולה היא תקופת האירוסין בין עם ישראל לבין הקב"ה
וזו הסיבה שבחופה מזכירים את חורבן ירושלים וציפייה לגאולה,

לפני החתונה עושים זאת על ידי טבעות האירוסין כאשר טבעת האירוסין מסכירה לנו שכמו שאיש ואשה כבר התחייבו זה לזו אף זעדין לא התחתנו בפועל כך הקב"ה כבר התחייב לעם ישראל לקחת אותנו אל הגאולה האמיתית והשלימה.

השארת תגובה