החיות שבטבעות האירוסין

כיום בעידן המודרני או פוסט מודרני , משמעות הנושאין תפסה מבט שונה ממה שהיה נהוג עד כה. אולם מעמדן של הטבעות, הן טבעות האירוסין והן טבעות הנישואין לא השתנה. זוגות רבים בוחרים לסמל את הקשר בינהם על ידי טבעות אירוסין עוד בטרם היתחתנו, סיטואציה זו כמובן גורמת לקירבה בין בני הזוג ולהחשת הרצון למסד את ביתם. מדוע אם כן אף בטרם הנישואין בוחרים זוגות בהנצחת הקשר על ידי טבעות אירוסין?

אם נתבונן על פי תורת הסוד נראה כי הדומם ביסודו נעלה מהחי ואף מהמדבר. בטבעות ובמקרה שלנו בטבעות האירוסין טמונים ניצוצות של קדושה עמוקים וכאשר האחד מעניקו לשני גואל הוא את  אותן ניצוצות שהיו חבויי'ם בו עד כה . רגשי האהבה המבוטאים על ידי טבעות האירוסין פודה את אותם חלקקים רוחניים שהיו שבויי'ם בדומם  ומעלתן מעלה מעלה.

השארת תגובה